תקנון "פגע וברח"

תקנון "פגע וברח"


1. מבוא


1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות


בתקנון זה יפורשו הביטויים על פי המשמעות הקנויה להם בפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. לצפייה בתנאי הפוליסה, לחץ כאן.

3. הטבת "פגע וברח"


הטבת "פגע וברח" תינתן לכל מבוטח ליברה, אשר רכש בליברה פוליסה מסוג ביטוח מקיף רכב, בכפוף לכל התנאים הבאים:


3.1 המבוטח שלח לליברה טרם התרחשות האירוע תמונות של הרכב מארבע צדדיו.
3.2 המבוטח הצהיר בעת הדיווח כי אינו יודע מי הגורם אשר פגע ברכבו, זאת לאחר שעשה מאמץ סביר לאתר את הגורם שפגע ברכבו ודיווח על כך למשטרה.
3.3 המבוטח תיקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של ליברה, בהתאם לרשימת מוסכי ההסדר הקיימת באתר האינטרנט של ליברה.
3.4 הנזק שנגרם לרכב המבוטח, בהתאם לדוח השמאי, עולה על 2,000 ₪.
3.5 התשלום למוסך בעד תיקון הרכב יבוצע ישירות על ידי ליברה. המבוטח ישלם למוסך את השתתפות עצמית בהתאם לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב בדף פרטי הביטוח, למעט מקום בו הלקוח רכש כיסוי מסוג "ביטול השתתפות עצמית".
3.6 ההטבה לא תינתן במקרה בו הרכב הוכרז כאובדן גמור ו/או אובדן גמור להלכה.
3.7 ההטבה תינתן פעם אחת בלבד בתקופת הביטוח. למען הסדר הטוב יובהר כי במידה והלקוח מימש את ההטבה ברכב מסוג מסוים ולאחר מכן ביצע החלפת רכב לרכב אחר, לא יוכל לממש את ההטבה בשנית, אלא רק פעם אחת בתקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח ובמערכות החברה.
3.8 למען הסדר הטוב יובהר כי ההטבה תמומש בתיקון הרכב בפועל בלבד, וכן כי החברה לא תשלם את עלות התיקון אם הרכב לא תוקן בפועל.
3.9 תאונת "פגע וברח" תירשם כתביעה בדוח התביעות של המבוטח כאמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986, אולם לא תחשב כתביעה בליברה לעניין קביעת הפרמיה העתידית של הלקוח.

4. הוראות כלליות


4.1 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.2 החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את ההטבה.
4.3 בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית שלא לאפשר את מימוש ההטבה, באם יתברר כי נדרשה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
4.4 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
4.5 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע סמנכ"ל פניות הציבור של החברה.
4.6 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

רשות שוק ההון קבעה

ליברה במקום ה-1 בשירות 
בביטוח רכב
לפרטים נוספים
חיפשת ביטוח?

ליברה משנה סדרי ביטוח
ומשתפת את מבוטחיה ברווחים

כמה בערך עולה לך ביטוח בשנה?
45+
יכולת לצבור
ליברות
כי גם לך מגיע להרוויח. לא?
ערב טוב!

כיף שבחרת לסיים איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ