תקנון "ביטול השתתפות עצמית"

תקנון "ביטול השתתפות עצמית"


1. מבוא


1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים על פי המשמעות הקנויה להם בפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. לצפייה בתנאי הפוליסה, לחץ כאן.

3. כיסוי "ביטול השתתפות עצמית" בביטוח מקיף

כיסוי מסוג "ביטול השתתפות עצמית" יינתן לכל מבוטח אשר רכש או קיבל את הכיסוי במסגרת פוליסה מסוג ביטוח רכב מקיף, ובלבד שהדבר צוין בדף פרטי הביטוח. הכיסוי יינתן הן בעת נזק לרכב המבוטח בלבד והן בעת נזק מעורב לרכב המבוטח ולרכב צד ג', בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

3.1 גילו של הנהג בעת האירוע עולה על 24;
3.2 המבוטח תיקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של ליברה, בהתאם לרשימת מוסכי ההסדר הקיימת באתר האינטרנט של ליברה.
3.3 הנזק שנגרם לרכב המבוטח, בהתאם לדוח השמאי, עולה על 2,000 ₪.

4. כיסוי "ביטול השתתפות עצמית" בביטוח צד ג'

כיסוי מסוג "ביטול השתתפות עצמית" יינתן לכל מבוטח אשר רכש או קיבל את הכיסוי במסגרת פוליסה מסוג ביטוח רכב צד ג', ובלבד שהדבר צוין בדף פרטי הביטוח, ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

4.1 גילו של הנהג בעת האירוע עולה על 24;
4.2 צד ג' תיקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של ליברה, בהתאם לרשימת מוסכי ההסדר הקיימת באתר האינטרנט של ליברה.
4.3 הנזק שנגרם לרכב צד ג', בהתאם לדוח השמאי, עולה על 1,500 ₪.

5. הוראות כלליות

5.1 התשלום למוסך בעד תיקון הרכב יבוצע ישירות על ידי ליברה, מבלי לנכות מהמבוטח השתתפות עצמית כלשהי.
5.2 הכיסוי יינתן פעם אחת בלבד בתקופת הביטוח. למען הסדר הטוב יובהר כי במידה והלקוח מימש את הכיסוי ברכב מסוג מסוים ולאחר מכן ביצע החלפת רכב לרכב אחר, לא יוכל לממש את הכיסוי בשנית, אלא רק פעם אחת בתקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח ובמערכות החברה.
5.3 למען הסדר הטוב יובהר כי הכיסוי ימומש בתיקון הרכב בפועל בלבד.
5.4 עוד יובהר כי הכיסוי אינו חל על נהג צעיר ו/או חדש (נהג שגילו מתחת ל 24 שנים ו/או עם וותק נהיגה נמוך משנה). במקרה זה, המבוטח יידרש לשלם את ההשתתפות העצמית המלאה הנקובה בפוליסה בתוספת 50%.
5.5 הכיסוי אינו חל על סעיף ירידת ערך בגינו המבוטח יידרש לשלם השתתפות עצמית נפרדת.
5.6 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
5.7 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
5.8 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע היועצת המשפטית של החברה.
5.9 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

ערב טוב!

כיף שבחרת לסיים איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ