תקנון "ביטול השתתפות עצמית"

תקנון "ביטול השתתפות עצמית"


1. מבוא


1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות


בתקנון זה יפורשו הביטויים על פי המשמעות הקנויה להם בפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. לצפייה בתנאי הפוליסה, לחץ כאן.

3. הטבת "ביטול השתתפות עצמית"


הטבת "ביטול השתתפות עצמית" תינתן לכל מבוטח ליברה, אשר רכש בליברה פוליסה מסוג ביטוח מקיף לרכב, בכפוף לכל התנאים הבאים:
3.1 מקרה הביטוח ארע בתקופה שבין 20.3.20 ועד 30.4.20. החברה רשאית להאריך ו/או לקצר את התקופה הנקובה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2 המבוטח תיקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של ליברה, בהתאם לרשימת מוסכי ההסדר הקיימת באתר האינטרנט של ליברה.
3.3 הנזק שנגרם לרכב המבוטח, בהתאם לדוח השמאי, עולה על 2,000 ₪.
3.4 התשלום למוסך בעד תיקון הרכב יבוצע ישירות על ידי ליברה, מבלי לנכות מהמבוטח השתתפות עצמית בגין הנזק שנגרם לרכבו.
3.5 ההטבה תינתן פעם אחת בלבד בתקופת הביטוח. למען הסדר הטוב יובהר כי במידה והלקוח מימש את ההטבה ברכב מסוג מסוים ולאחר מכן ביצע החלפת רכב לרכב אחר, לא יוכל לממש את ההטבה בשנית, אלא רק פעם אחת בתקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח ובמערכות החברה.
3.6 למען הסדר הטוב יובהר כי ההטבה תמומש בתיקון הרכב בפועל בלבד, וכן כי החברה לא תשלם את עלות התיקון אם הרכב לא תוקן בפועל.

4. הוראות כלליות


4.1 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.2 החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את ההטבה.
4.3 בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית שלא לאפשר את מימוש ההטבה, באם יתברר כי נדרשה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
4.4 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
4.5 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע סמנכ"ל פניות הציבור של החברה.
4.6 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ
רוצה לדבר איתנו?
אפשר להרגיש חופשי לפנות אלינו בכל דבר ועניין
*6323