תנאי השימוש בשירות באפליקציית וואטסאפ

השימוש באפליקציית הוואטסאפ לצורך קבלת שירות מליברה הינו על פי רצונו של הלקוח בלבד, והלקוח הוא הגורם אשר נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות זה.

לצורך הגנה על פרטיותך, מומלץ לוודא כי השימוש המתבצע במכשירך, ובפרט באפליקציית וואטסאפ, הינו שימוש בלעדי שלך, שכן תיתכן העברה ו/או חשיפה של תכנים ומידע רגישים אודותיך, לפי בחירתך, באמצעות שירות זה. כמו כן מומלץ לוודא אמצעי הגנה נוספים על מכשירך, ובין היתר להשתמש בקוד נעילה למכשירך ו/או בטביעות זיהוי ביומטריות אישיות.

השימוש באפליקציה הינו בהתאם לתנאי השימוש של וואטסאפ, ובהצטרפות לשירות זה הינך מסכים לתנאי שימוש אלה. ליברה אינה שולטת באפליקציה, אינה מפעילה אותה או מפקחת עליה, ולכן ליברה אינה מתחייבת בשום אופן באשר לביצועים ו/או לתוצאות שתקבל מהשימוש באפליקציית וואטסאפ, וכן אינה מתחייבת כי פעולת האפליקציה תהא רציפה או חפה מטעויות או שהמידע המוצג על ידי האפליקציה לא יכלול טעויות. ליברה אינה מייעצת על שימוש באפליקציית וואטסאפ.

חשוב לנו להדגיש וליידע אותך כי ייתכן והפעולות שתבצע במסגרת שירות זה יישמרו בשרתי WhatsApp בהצפנה מקצה לקצה, ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. אולם עוד יודגש, כי ייתכן וגיבוי של השיחות באפליקציה מצדך, יישמר ללא ההצפנה האמורה, והינו באחריותך הבלעדית. האפליקציה והשימוש בה שיעשו על ידך, בפרט בדרך של מסירת מידע לרבות מידע אישי ורגיש, הינו על אחריותך בלבד, והעובדה כי ליברה מאפשרת קבלת שירות באמצעות האפליקציה של וואטסאפ אינה מהווה ערובה לחוקיות שלה ו/או לאמינותה ו/או לכל היבט אחר הכרוך בה.

יודגש כי המידע שיועבר אודותיך באמצעות אפליקציית וואטסאפ על ידך או על ידי ליברה, מתוקף בקשתך להשתמש בשירות המדובר, עשוי לכלול מידע אישי ורגיש, והוא אף עשוי להישמר על ידי וואטסאפ או מי מטעמה, לרבות בענן. השימוש שלך בשירות מהווה את הסכמתך הבלעדית לשיתוף המידע עם וואטסאפ ו/או מי מטעמה, ולהעביר מידע זה באמצעות אפליקציית וואטסאפ לרבות מידע אישי ורגיש כאמור, וכן את שמירת המידע אודותיך, העברתו, שיתופו בידי וואטסאפ ו/או מי מטעמה.

השימוש באפליקציית וואטסאפ חשוף לסיכונים הטבועים ברשת התקשורת, המערכות והתוכנות עליה מבוססת האפליקציה לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (כגון וירוסים וסוסים טרויאנים), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות, והונאות מקוונות אחרות וקיים סיכון של חדירה או פריצה למאגרי הנתונים ו/או שיבוש המערכות לרבות שיבוש בהפעלת האפליקציה והמידע המצוי בה ו/או מידע שנמסר על ידך, ולליברה אין כל פיקוח על תפעולה של האפליקציה, והאחריות הבלעדית לשימוש בשירות זה הינה של הלקוח.

ליברה אינה מאבטחת את מערכות המידע, התקשורת והאפליקציה אבטחה מושלמת מפני חדירות ופעולות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באפליקציית וואטסאפ ואינה נושאת בכל אחריות בהתאם לכך. בהתאם, ליברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל או שיבושים בו, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בעקבות השימוש באפליקציית וואטסאפ, וכל שימוש שיעשה על ידך באמצעות האפליקציה ו/או שליברה תעשה באפליקציה לבקשתך, יהיה על אחריותך הבלעדית בלבד.

כמו-כן ליברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהוא לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נזקי חומרה ו/או תוכנה ו/או אובדן נתונים העלולים להיגרם לך, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באפליקציית וואטסאפ, וכן אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד כלשהו, שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באפליקציה ו/או כתוצאה מפגם או תקלה בתכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה ו/או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באמצעות אפליקציית וואטסאפ.

בהתאם, אישור של תנאי שימוש אלה מהווה הסכמה מצידך כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ליברה ביחס לבחירתך לקבל שירות מליברה באמצעות אפליקציית וואטסאפ.

השירות שניתן ללקוחות ליברה באמצעות אפליקציית וואטסאפ הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ליברה, וליברה רשאית להפסיק בכל עת מתן שירות זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. כמו כן, ליברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת.

שימוש בשירות זה מהווה הסכמה מפורשת לאמור בתנאי שימוש אלו.

צהריים טובים!

בחירה מצוינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323