תקנון "תשלום תביעות בתוך 48 שעות"

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים על פי המשמעות הקנויה להם בפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. לצפייה בתנאי הפוליסה, לחץ כאן.

3. תשלום תביעות בתוך 48 שעות

הטבת "תשלום תביעות בתוך 48 שעות" הינה הטבה שירותית הניתנת על ידי החברה לכל מבוטח ליברה, אשר רכש בליברה פוליסה מסוג ביטוח רכב מקיף, בכפוף לכל התנאים הבאים:
3.1 המבוטח דיווח על האירוע הביטוחי באמצעים השונים שהחברה מעמידה לרשות לקוחותיה וקיבל העתק מטופס הדיווח לכתובת הדוא"ל המעודכנת במערכות החברה.
3.2 הנזק שארע לרכב המבוטח הינו מסוג גניבה או אובדן גמור בלבד (על פי קביעת שמאי מוסמך). כל נזק אחר אינו חוסה תחת תקנון זה ואינו רלוונטי בנסיבות העניין.
3.3 המבוטח המציא לחברה את כל המסמכים שנדרשו על ידו בתוך לוחות הזמנים שהוקצבו לו, ובמקרה של גניבה, גם שני זוגות מפתחות של הרכב.
3.4 עם קבלת מלוא המסמכים הדרושים לחברה, ובתום בקרה פנימית המאשרת את תקינות המסמכים, החברה תפעל לתשלום התביעה בתוך 48 שעות, לכל המאוחר.
3.5 במקרים בהם תידרש העמקת בירור באמצעות חקירת אירוע, סריקה ביטוחית, חוות דעת נגדית, בוחן תאונת דרכים והעתקת תיק משטרה ייתכן והחברה תידרש לזמן בירור נוסף, ובמקרה כזה היא תיידע אותך בהתאם להוראות הרגולציה והדין החלות עליה.
3.6 הטבה זו הנה הטבה שירותית, שהחברה מתחייבת לעמוד בה, למעט במקרים חריגים אשר אינם תלויים בה כגון כוח אדם חסר, ריבוי תביעות בתקופת זמן נתונה, העברות כספיות באמצעות גורם שלישי וכיוצ"ב. בכל מקרה, החברה מתחייבת לעמוד בהוראות הדין והרגולציה החלות עליה בכל רגע נתון.

4. הוראות כלליות

4.1 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.2 החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את ההטבה.
4.3 בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית שלא לאפשר את מימוש ההטבה, באם יתברר כי נדרשה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
4.4 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
4.5 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע סמנכ"ל פניות הציבור של החברה.
4.6 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323