מדיניות ואמנת שירות

אנחנו משקיעים מאמצים רבים לזהות את צרכי הלקוח המשתנים ועושים כל שביכולתנו כדי להיות שם ברגע האמת, ולסייע לך לחזור לשגרת חייך, ביעילות ובמהירות.
אנו מתחייבים להעניק לך חוויית שירות ייחודית ומקצועית.

תפיסת השירות של ליברה שמה במרכז את הלקוח וצרכיו

אמנת השירות של ליברה נגזרת מערכי החברה – אמינות ושקיפות, כבוד האדם ופרטיותו, פשטות ויעילות, מקצועיות ושותפות.

ליברה משקיעה מאמצים רבים לזהות את צרכי הלקוח המשתנים ולעשות כל שביכולה כדי להיות שם עבורו ברגע האמת, ולסייע להשיב את הלקוח לשגרת חייו, ביעילות ובמהירות.
אנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו חוויית שירות ייחודית ומקצועית.

ליברה תעשה כל שביכולתה כדי לקדם תהליכים עסקיים ולקבל החלטות עסקיות שיבטאו ברמה המעשית את ערכי ההוגנות, הפשטות והשותפות. אנו מתחייבים לפעול לשיפור מתמיד של חווית הלקוח.

בנוסף לערוצי התקשורת המקובלים ליברה תעמיד לרשות מבוטחיה ממשק דיגיטלי שיאפשר גישה נוחה ויעילה לתקשר עם החברה בכל מקום, בכל זמן וללא זמן המתנה.
אנו מתחייבים לתת שירות אחיד ומקצועי בכל אחד מערוצי התקשורת העומדים לרשות מבוטחינו.


 
להלן עקרונות השירות של החברה:

אמינות ושקיפות

החברה חרתה על דגלה ערך מרכזי של אמינות ושקיפות שמטרתו ליצור אמון מלא עם לקוחותיה.

החברה מתחייבת כלפי הלקוח לפעול בשקיפות, ולמסור את מלוא המידע הנדרש ללקוח.
החברה תספק מידע שיידרש ע"י הלקוח, והרלוונטי אליו, בין היתר, על מנת שהלקוח יוכל לקבל החלטה נכונה ומושכלת בהתאם לצרכיו האישיים. המידע יסופק תוך זמן סביר ובאמצעי ההתקשרות אשר הועמדו ע"י החברה.

החברה מתחייבת לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם להוראות הפוליסות אותן היא משווקת לרבות במועדים הקבועים בהוראות הפוליסות ובמדיניות זו.

באתר האינטרנט של החברה , הזמין 24 שעות ביממה, יפורסמו מידעים, טפסים, ותנאי פוליסות לצורך קבלת מידע מהיר, ללא צורך בפניה לחברה.

לכל מבוטח/ת ייפתח אזור אישי באמצעותו ניתן להתעדכן במצב הביטוחי של המבוטח, תשלומי פרמיות וכד'. לצורך שימוש באתר כאמור יינתן לכל מבוטח, שם משתמש וסיסמא אישיים.

החברה תמסור למבוטחיה מידע מלא וענייני, לרבות בעת הגשת בקשה לשירות, תביעה או תלונה.

כבוד האדם ופרטיותו

החברה תתייחס למבוטחיה בהגינות ובכבוד ותכבד את פרטיותם. ההגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינו מרכיב חשוב בקשר שבין החברה למבוטחיה.

שימוש בפרטיו האישיים של המבוטח יהיה כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת באתר החברה, כאשר המידע יישמר במסגרת מאגר מידע שעליו יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

אנו מתחייבים כי אמצעי התשלום של מבוטחי ליברה ישמרו בתקני אבטחת מידע מחמירים, וישמשו אך ורק לביצוע הוראות שיתקבלו ישירות מהלקוח.

החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המבוטחים, ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיותם, החברה תשתמש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר על מנת לשמור על פרטיות הלקוח ותבצע מעת לעת בקרות למניעת פרצות אבטחה אפשרויות.

החברה תשלח למבוטחיה מסרים בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי דיגיטלי אחר על מנת לשמור על יעילות ומהירות מתן השירות.

פשטות ויעילות

החברה תקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיה, לרבות מענה על שאלות בזמן סביר, ומתן תשובות ברורות ומנומקות, וכן תאפשר למבוטחיה לפנות אליה בהשגות ביחס לשירות שניתן להם. אתר החברה הינו קל להבנה וידידותי לתפעול ומעניק מענה בצורה פשוטה ויעילה ולא מסובכת.

החברה תבחן כל אחד מהתהליכים העסקיים שבאחריותה ותדאג ליישום פשוט, ברור, ידידותי לשימוש. תשאף לצמצם הליכי בירוקרטיה במקומות בהם ניתן, תוך ייעול מתמיד של תהליכי העבודה לטובת מבוטחיה.

מקצועיות

החברה תוודא כי כל נותני השירות מטעמה יהיו מקצועיים ובעלי הידע הנדרש למילוי תפקידם וכן תעניק לעובדיה סדנאות והדרכות לצורך שימור רמת הידע והמקצועיות.

כל פנייה תטופל במקצועיות וברמת שירות גבוהה. החברה מתחייבת כי עובדיה פועלים בהתאם לנהלים, והוראות הדין הרלוונטיים לעבודתם.

שותפות

החברה מאמינה כי המבוטחים שלה הם השותפים שלה לטווח הארוך, ולכן תתייחס אליהם ככאלה, בין היתר, באמצעות מנגנון שותפות ברווחים תוך הקמת ארנק דיגיטלי לכל מבוטח, בו ייצברו עבורו ליברות אותן יוכל לממש במגוון דרכים בין היתר גם כסף מזומן לכל דבר. בעניין זה, ראה תקנון הליברות המפורסם באתר החברה.

טיפול הוגן בלקוחות

ליברה מתחייבת להעניק ללקוחותיה טיפול הוגן, הן בעת רכישת פוליסה, הן בעת מתן שירות והן בעת בירור ויישוב תביעות לתגמולי ביטוח. במסגרת זו, ליברה מתחייבת לפעול בכל עת למתן גילוי נאות ודיווח מלא ללקוחותיה, והכל מתוך כבוד, אכפתיות והקשבה, תוך גילוי אנושיות ומאמץ לשיקול דעת ולגמישות במקרים חריגים.

יישוב סכסוכים

ליברה מתחייבת לפעול ככל שביכולתה על מנת לפתור סכסוכים שיתגלעו בינה לבין מבוטחיה, ללא מעורבות משפטית חיצונית. במקרה של סכסוך, ליברה תיצור קשר עם הלקוח במטרה להביא הסכסוך לידי פתרון מהיר לשביעות רצונו של הלקוח. ליברה מתחייבת שלא להגיש תביעות משפטיות כנגד מבוטחיה, למעט במקרים של חובות כספיים ו/או מרמה מצד הלקוח שלא היה ניתן לפתרם מחוץ לכתלי בית המשפט.

ממונה שירות לקוחות ופניות הציבור

אנו קשובים למבוטחינו ומאמינים כי בזכות פידבקים מצד מבוטחינו, נוכל לשמר רמת שירות מצוינת, ולכן, ליברה מינתה ממונה שירות לקוחות ופניות הציבור. החברה מעודדת את לקוחותיה להסב את תשומת לבה לנושאים המצריכים בחינה/שיפור ו/או להעלאת השגות שונות, לרבות על בקרת תקני שירות הלקוחות בחברה , מענה לפניות בנושא ערעורים ותלונות של המבוטחים על אופן הטיפול ושירות הלקוחות שניתן להם.

מבוטח/ת המבקש/ת לפנות לממונה שירות הלקוחות והממונה על פניות הציבור בחברה, יוכל לעשות זאת בקלות ובמהירות באמצעות צור קשר, פנייה מקוונת, הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] או יצירת קשר בטלפון 073-3949222 או 6323*.

אתר החברה

אתר החברה הינו אתר אינטרנט המספק מידע שירותי ומכירתי, ויאפשר למבוטחי החברה לבצע פעולות באופן עצמאי, יעיל ומהיר. כל מבוטח/ת המשתמש או גולש באתר מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע ומסכים לתנאי השימוש באתר. השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או רכישה/שינוי/בקשה מהווה את הסכמת המבוטח לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

זמינות

לרשות מבוטחי החברה עומד אתר אינטרנט חדשני הזמין 24/7, בו ניתן לקבל מידע אישי וכללי, להוריד טפסים, לבצע פעולות ועוד.

החברה מעמידה לרשות מבוטחיה מוקד שירות, מוקד תביעות ומוקד מכירות בטלפון 073-3949222 או בכוכבית מקוצרת *6323.

מוקדי החברה פעילים בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-13:00.

החברה מתחייבת כי זמן ההמתנה הממוצע במוקדיה לא יעלה על 90 שניות.

בנוסף, מבוטחי החברה יכולים ליצור קשר עם החברה באמצעי ההתקשרות הבאים:

פקס: 073-3949229

מייל מוקד מכירות : [email protected]

מייל מוקד שירות לקוחות: [email protected]

מייל מוקד תביעות: [email protected]

החברה מתחייבת להעניק מענה מקצועי בערוצי תקשורת אלו בתוך 72 שעות, ובכל מקרה, בעת משלוח הודעת מייל, תפעל החברה למתן הודעה אוטומטית המאשרת את קבלת ההודעה.

באפשרותכם גם לפנות אלינו באמצעות דואר ישראל, לכתובת הרוקמים 26, חולון, 5885849.

אנו כאן לשירותכם תמיד, ומודים לכם שבחרתם ליברה.

* חלקים מאמנה זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באמנת השירות של החברה ובאתר החברה מופנים לנשים וגברים כאחד.

**לתשומת לבך, שעות הפעילות המפורטות עשויות להשתנות מעת לעת. הודעה על שינוי זמני שעות הפעילות תפורסם באתר האינטרנט ובמענה הקולי של החברה.

*** ליברה משקיעה מאמצים רבים על מנת לעמוד במדדי השירות המהווים תקני מצוינות מבחינתה. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם תיתכן סטייה מהמועדים המפורטים, וזאת עקב נסיבות בלתי צפויות ו/או נסיבות שאינן בשליטת ליברה.

הקוד האתי להתנהגות נאותה

צהריים טובים!

בחירה מצוינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323