הקוד האתי להתנהגות נאותה

אנחנו מאמינים שביטוח צריך להיראות אחרת

הקוד האתי להתנהגות נאותה

אושר לאחרונה על ידי הדירקטוריון ביום 30 באוגוסט 2022

תמונה לעמוד קוד אתי

ליברה חברה לביטוח בע"מ ("ליברה") נוסדה על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה ומנכ"לית החברה, ועל ידי צוות מייסדים המונה מנהלים נוספים מעולם הביטוח, אשר צברו ניסיון עשיר בקשת רחבה של תפקידים במגוון חברות ביטוח שונות טרם הצטרפותם לליברה, ועל כן מכירים היטב את נקודות החוזקה והתורפה בענף.

ערכי הליבה של ליברה          

  • חברה השואפת להיות תמיד חברת ביטוח שאוהבים.
  • חברה מקצוענית, חדשנית ויצירתית בעלת טכנולוגיה מתקדמת.
  • חברה רווחית שמשתפת את המבוטחים ברווחים שלה.
  • חברה שקופה והוגנת בעלת שירות מהלב המציגה תמונה אמיתית ללקוחותיה.
  • חברה שעובדיה גאים לעבוד בה ובעלת DNA מיוחד.

האג'נדה שמובילה אותנו הינה שינוי פני ענף הביטוח בישראל, תוך הפיכת החולשות לחוזקות, תחת הסלוגן "משנים סדרי ביטוח". מבירור צרכים וקבוצות מיקוד שערכנו עוד בתחילת הדרך, עלה כפי שניתן לשער, כי הלקוח מצפה מחברת הביטוח שלו למחיר הוגן, לבהירות, לשקיפות וליעילות. בהתאם לכך, שאיפתנו העיקרית היא לייצר חוויית לקוח שקופה, יעילה וידידותית, כאשר הלקוח הוא במרכז, במלוא מובן המילה, והוא אף שותף לרווחי החברה.

לצורך כך, חשוב לנו להתנהל בשקיפות וביעילות, ולבחור תמיד בטכנולוגיה שתוביל לחוויית משתמש נעימה, צעירה ויעילה.

ליברה רואה את עובדי החברה, מנהליה והדירקטורים שלה כשותפים מלאים לעשייה, להתפתחות ולהצלחה. בהתאם לכך, ליברה מאמינה במערכת יחסים המבוססת על אמון, כבוד הדדי, הקשבה והערכה.

כמו כן, אנו בליברה מאמינים כי מוטלת על החברה, לרבות כל עובדיה, מנהליה והדירקטורים שלה, האחריות להתנהלות עסקית ראויה, ערכית והוגנת, ולכן אנו רואים לנכון להציג את הכללים והחובות המוטלים עלינו במסגרת הקוד האתי.

מטרת מסמך זה היא לאגד עקרונות המבוססים על ערכים ונהלים בהם אנו מאמינים, ולשקף כיצד נראה החזון שלנו לחברה עם סביבת עבודה ערכית ומוסרית.

אנו בטוחים כי ערכים ונהלים אלו, הם שיהוו עבורנו יתרון עסקי ואנושי, וכך נצליח להגשים את שאיפותינו ולהצליח בגדול.

אנו מחוייבים להנחלת העקרונות הללו בפעילות השוטפת של החברה. אנו מאמינים כי שילוב הקוד האתי והטמעתו, יחד עם פעולות האכיפה והציות, יבטיח סביבת עבודה והתנהלות בסטנדרטים מהגבוהים והמובילים בעולם הביטוח, ובכלל.

הסביבה העסקית

ליברה פועלת במטרה שפעילותה העסקית אל מול השותפים העסקיים שלה תעשה תוך אחריות, יושרה, הוגנות ואכפתיות. הספקים והלקוחות של החברה מהווים נדבך חשוב ביכולתה לגדול ולהתפתח באופן מתמיד והחברה מאמינה בחשיבותה של שותפות אמיתית ושל הדדיות בפעילות העסקית המשותפת. ליברה מצפה כי ערכי האתיקה על פיהם היא נוהגת, ייושמו על ידי עובדי החברה, נושאי המשרה והדירקטורים בכל ממשק ותהליך בו הם מתנהלים מול לקוחות, ספקים, מתחרים וכלל הסביבה מולה פועלת החברה. בנוסף, ליברה דורשת גם מהגורמים הנמצאים עימה בממשק עסקי לרבות ספקיה, שיפעלו בהתאם לאותם עקרונות.

כיבוד הוראות וכללי הדין

אנחנו מתחייבים לפעול  לציות לחוקי המדינה ו\או לכל דין אחר ולפעול בהתאם להנחיות הרגולציה. בכל מקרה של סתירה בין הקוד האתי של החברה לבין דרישות החוק והרגולציה החלות על החברה, נפעל בהתאם לדרישות החוק והרגולציה.

אי העברת מידע ו\או שימוש לצורך אחר

אנחנו מתחייבים שלא להעביר מידע אותו קיבלנו כחלק מעבודתנו בחברה וכן מתחייבים שלא נעשה שימוש במידע אליו נחשפנו במסגרת עבודתנו, לצרכים אישיים, עסקיים או אחרים שלא למטרה שבגינה התקבל המידע.

דיווח על פעילות הסותרת את הקוד האתי

בכל מקרה של חשד לפעילות לא חוקית, או סותרת את כללי הרגולציה או האכיפה הפנימית, או העלולה לפגוע בחברה בדרכים אחרות, אנחנו מתחייבים לדווח למנהל הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי על החשד ביחס לאירועים הנ"ל. אי דיווח על אירועים אילו יחשב כהפרה של הקוד האתי.

התנהלות הוגנת ונטולת פנים

אנחנו מתחייבים לשמור על הוגנות ויושר בכל עת. הוגנות משמעה, בין היתר, קידום משא ומתן בתום לב, הגדרה ברורה של מחויבות הצדדים בהסכם וקיומו במלואו בתום לב.

אי קבלת טובות הנאה

אנו מתחייבים להימנע ממתן ומקבלת טובות הנאה והכל בהתאם להנחיות החברה בנושא, לרבות הימנעות מניצול הזדמנויות עסקיות של החברה, לטובתנו האישית שלנו ו\או מכרינו.

אי ניגוד עניינים

ככלל, אנו נמנע מפעולה בניגוד עניינים. ניגוד עניינים עלול להתרחש כאשר האינטרס האישי מתנגש ו/או סותר את אינטרס החברה. היה וניקלע למצב בו קיים חשש לניגוד עניינים במהלך הפעילות השוטפת, אנו מתחייבים לדווח על כך למנהל הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי, ולפעול בהתאם להנחייתם באופן מיידי.

אי ניצול מעמד לרעה

אנו מתחייבים שלא לנצל בשום אופן את מעמדנו לרעה כלפי כל אדם ו\או חברה המצויים איתנו בממשק מכל סוג שהוא במסגרת עבודתנו בחברה. ניצול מעמד לרעה הוא למשל קידום אינטרס אישי שלנו או של מקורבינו, על חשבון החברה ו\או גורמים אחרים הנמצאים עימה בקשרים.

יחסים עם לקוחות

אנו קשובים לרצונות ולצרכים של לקוחותינו ועושים ככל שביכולתנו להעמיד לרשותם פתרונות כוללים ושירות מקצועי ואיכותי ברמה ובאופן, אשר יהיו מעבר לציפיותיהם. אנו שואפים לעשות זאת תוך בקרה מתמדת של איכות וביצוע. אנו רואים חשיבות רבה בכך שלקוחותינו ייהנו משירות הוגן ואמין ולכן דורשים מעובדינו, כי כל קשר עסקי עם לקוחות יאופיין בהגינות, כבוד, יושרה מקצועית ושקיפות.

יחסים עם ספקים

אנו שואפים לבסס מערכת יחסים קרובה והוגנת עם הספקים שלנו על בסיס כבוד הדדי. החלטות בדבר בחירת הספקים חייבות להיות תמיד החלטות עסקיות המתקבלות בהתאם למבחנים אובייקטיבים רלוונטיים ובהסתמך על שיקולים עניינים. בעת בחירת ספק אנו שמים דגש ואיננו מתפשרים על מקצועיות, אמינות, איכות השירות וסבירות המחירים. הבחירה מבוצעת בצורה הוגנת, ביושר וללא משוא פנים. אנו מתחייבים לקיים יחסי עבודה נעימים ומקצועיים ולפעול בשיתוף פעולה עם הספקים שלנו.

תחרות הוגנת

אנו פועלים באופן מתמיד כדי להיות מובילים בכל תחום בו אנו עוסקים. אנו שואפים להמשיך ולהוביל את השוק, כל זאת תוך כבוד והערכה למתחרינו ושמירה על כללי תחרות הוגנת. אנו מקפידים על כך ודורשים מעובדי החברה, מנהליה והדירקטורים שלה, להמשיך ולקיים את פעילותה העסקית של ליברה בצורה ישרה והוגנת ובכלל זה להתייחס בכבוד למתחרים שלנו. אנחנו מתחייבים לשמור על כללי משחק הוגנים וראויים מול מתחרינו.

הסביבה הארגונית

סביבת עבודה

אנו מכבדים את זכויות האדם ועושים כמיטב יכולתנו על מנת ליצור סביבת עבודה שוויונית, חיובית, בריאה, נעימה ובטוחה, נטולת אפליה או הטרדה. כולנו נדרשים להתחשבות ברגשות האחר, שמירה על כללי נימוס וכבוד הדדי.

מניעת הטרדה והטרדה מינית

אנו בליברה פועלים ללא פשרות ליצירת סביבת עבודה נטולת איומים, עוינות או התנהגות פוגענית ודורשים מכל העובדים, המנהלים והדירקטורים להיות שותפים למאמץ זה. בליברה חל איסור מוחלט על הטרדה מכל סוג שהוא – באופן מילולי או מעשי. אנו ננקוט במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי כל מי שינהג או ישתף פעולה עם התנהגות שכזו. הטרדה עלולה להתבצע גם באמצעות רמיזות, הבעות פנים, שפה שאינה הולמת, מחוות גסות, כינויים, השמצות, גינויים, קריקטורות, בדיחות, איומים ועוד. אנו מאמינים כי התנהגות מסוג זה פוגעת בסביבת העבודה והאווירה המלוכדת, שאנו שואפים לטפח בחברה.

הזדמנות שווה בתעסוקה ואיסור אפליה

אנו מחויבים לפעול בצורה שוויונית ולהימנע מאפליה מכל מין וסוג, לרבות אפליה על רקע דת, גיל, גזע, צבע, מגדר, נטייה מינית, מוגבלות, אתניות, קשר פוליטי או מצב משפחתי ולאום בתהליכי גיוס, מיון וקידום עובדים וכן ביחס לתנאי העסקה ונהלי עבודה. אנו מחויבים ליצירת הזדמנויות שוות לכל העובדים ושואפים לוודא שכל אחד מאיתנו יקבל יחס הוגן ומכבד תוך שיתוף פעולה.

טיפוח ההון האנושי

עובדי החברה הינם מקור כוחה. מתוך הכרה בכך, אנו – הנהלת החברה והדירקטוריון - מחויבים לפיתוחם ופועלים למיצוי יכולותיהם וביצועיהם, תוך הקפדה על שוויון הזדמנויות. אנו פועלים לניהול ושימור הידע המצטבר בחברה, ומשתפים את הממונים עלינו, את עמיתינו ואת עובדינו בידע ובניסיון שרכשנו במהלך שנות עבודתנו.  אנו זוקפים לזכותם של העובדים את ההכרה וההערכה להם הם ראויים בגין עבודתם. אנו רואים חשיבות במתן וקבלה של משוב שוטף, כן וישיר לגבי עבודתנו.

אחריות ומעורבות חברתית

אנו מייחסים חשיבות רבה לקשר עם הקהילה ומאמינים שביכולתנו ליצור השפעה מהותית על החברה בה אנו חיים. לפיכך, אנו מעודדים טיפוח ומעורבות חברתית של עובדי החברה ומנהליה בתרומה לקהילה, כחלק בלתי נפרד מפעילותה של החברה.

יחסי גומלין עם בעלי עניין

אנחנו מתחייבים לוודא כי פעילותנו עולה בקנה אחד עם ערכי החברה, החוקים, התקנות והנהלים של החברה, לרבות רגולציה החלה על החברה. הציות לחוקים והנהלים הנו תנאי הכרחי לשמירה על סטנדרטים גבוהים של התנהלות ארגונית ועסקית. בכל תהליך אליו אנו נדרשים, נפעל לקבל החלטות ערכיות, מקצועיות וענייניות לטובת האינטרסים של ליברה. אנחנו מתחייבים  להימנע ממצבים העלולים להעלות סימני שאלה באשר להיותנו נתונים תחת השפעה בלתי הולמת, בעת קבלת החלטה עסקית מסוימת. במצבים בהם איננו בטוחים כיצד עלינו לפעול, נבצע בירור מול הגורמים הרלוונטיים לרבות גורמי ההנהלה השונים בצורה שקופה וגלויה. במקרה של מחלוקת נפנה לממונה על יישום הקוד האתי אשר יכריע בסוגיה.

התנהלות ראויה

אנחנו מתחייבים להתייחס בצורה מכובדת ואדיבה כלפי כל אדם בין אם עובד בחברה ובין אם לאו, וכן להתנהל באופן מכובד.

תקשורת

אמצעי התקשורת ממלאים תפקיד חשוב בבניית תדמית החברה ובהעברת מידע לציבור הרחב, לאור זאת אנו מחויבים לספק עבורם מידע עדכני, מדויק ואמין. מידע שכזה מאפשר לנו לפעול ביושרה בקשרינו עם הציבור הרחב ועם בעלי עניין אחרים. המידע המועבר לאמצעי התקשורת יועבר אך ורק על ידי הגורם האחראי והמוסמך לכך בחברה, שלו הניסיון והמיומנות המקצועית לפעול למול התקשורת. עובד, מנהל או דירקטור אשר לא הוסמך לכך אינו רשאי למסור מידע כלשהו בנוגע לחברה, שאינו ברשות הציבור, לנציגי התקשורת. עובד, מנהל או דירקטור המקבל פנייה מכלי תקשורת מתבקש להפנותה לסמנכ"ל השיווק.

פרטיות וחיסיון מידע

במסגרת העבודה השוטפת אנחנו נחשפים למידע רב של גורמים מחזיקי עניין בחברה, בין אם עסקי ובין אם אישי. אנחנו מתחייבים לשמירה על פרטיות וחשאיות המידע. כחלק מההקפדה על שמירת פרטיות וחיסיון מידע, אנו נדרשים להימנע מלדבר בסביבה פתוחה על מידע אישי ועסקי הנוגע לגורמים אלו.

מעילות והונאות

חברת ליברה רואה בחומרה כל מעשה מעילה, הונאה ומרמה ותנקוט בצעדים משמעתיים ו/או משפטיים כלפי כל עובד, מנהל או דירקטור שיהיה מעורב בצורה זו או אחרת במעשים מסוג זה. אי דיווח על התנהגות פסולה כאמור, מהווה הפרה של קוד זה. מעילה היא פעילות מכוונת של מרמה לצורך השגת רווח לא הוגן או לא חוקי. מעילה עשויה לכלול דיווח כספי כוזב, שימוש לא הוגן בנכסים, שוחד ושחיתות. אנחנו לא נבצע או נשתתף בכל מעשה מעילה, הונאה או רמאות. בכל מקרה בו עולה חשד להתרחשותו של מעשה מעילה כאמור, אנו נפעל לדווח על כך לממונים ו/או לממונה על מניעת מעילות והונאות בחברה, והכל בהתאם לנוהל החברה בעניין זה וכן בהתאם להוראות חוזר הרגולטור בעניין זה.

דיווח על חשד להפרת מדיניות החברה והגשת תלונה

כדי שפעילות החברה כולה תהייה בטוחה יותר וברורה יותר, כל אחת ואחד מאתנו אחראים לעמוד בכל החוקים וכללי האתיקה ולדווח על כל חשד להפרה של הכללים המפורטים במסמך זה. יש לזכור כי הימנעות מדיווח מהווה כשלעצמה הפרה.

 

התמודדות עם דילמה אתית

דילמה אתית היא מצב שבו עלינו לקבל החלטה במסגרת תפקידנו, הכרוכה בהכרעה בין אינטרסים או ערכים מוסריים מתנגשים, שכל אחד מהם בפני עצמו הוא ראוי ורצוי.

בעת דילמה אתית, עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות, כגון: האם הפתרון המוצע חוקי? האם הפתרון המוצע תואם לנהלים, לערכים ולקוד האתי של החברה? האם ארגיש בנוח אם ינהגו כך כלפיי או כלפי בני משפחתי? האם ארגיש בנוח אם המעשה יתפרסם בתקשורת או במדיה החברתית? האם יהיה בסדר אם כולם יעשו זאת? האם ייתפש המעשה כמוסרי? במידה והתשובה לכל השאלות האמורות הנה חיובית, אזי ניתן ליישם את ההחלטה. במידה ואיננו בטוחים, נשהה את ההחלטה עד להתייעצות עם הגורמים המפורטים להלן. במידה והתשובה לשאלות לעיל שלילית, אנו נעצור ונחפש פתרון שיוסיף ערך לפעילות החברה ולבעלי העניין שלה וימנע את הסיכון להיווצרות הנזק.

עובדים, מנהלים ודירקטורים הנתקלים בדילמה אתית ו/או מעוניינים לדווח או להעיר על כל חשד להפרה של החוק, הנהלים, או הקוד, יכולים לפנות על פי בחירתם, לכל אחד מהגורמים הבאים:

  • לממונה הישיר;
  • למנהל עקיף ו\או כל מנהל בכיר אחר;
  • ליועצת המשפטית עו"ד צחית אלישר;
  • לממונה על יישום הקוד האתי עו"ד צחית אלישר;
  • פניות בנוגע להטרדה מינית יש להפנות לממונה על מניעת הטרדה מינית בחברה, גב' אור בן אברהם.

בנוסף, אנו מאפשרים דיווח אנונימי ומבטיחים כי עובדים שיפנו וידווחו, יקבלו מענה לפנייתם, כל זאת תוך שמירה על סודיות מוחלטת והגנה על העובד הפונה. כל הפרה של הקוד האתי תטופל מידית ואנו ננקוט באמצעים משמעתיים במידת הצורך, כפי שהחברה תראה לנכון ובמידה הנדרשת, בהתאם להוראות החוק.  אנו מצפים גם מהשותפים העסקיים שלנו – הספקים והלקוחות, לדווח לנו על כל הפרה ופעילות שמבוצעת ע"י החברה או נציגיה, שאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות הקוד האתי.

הסמכות לקבלת החלטות ביחס לעובד שהפר את הקוד האתי תינתן לועדת האתיקה בחברה בראשות מנכ"לית החברה, הגב' אתי אלישקוב; היועצת המשפטית של החברה עו"ד צחית אלישר; הממונה על האתיקה עו"ד צחית אלישר; ומנהלת משאבי אנוש והממונה על ההטרדה המינית, הגב' אור בן אברהם.

צהריים טובים!

בחירה מצוינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323