תקנון מבצע

"גיפט למחזיקי מאסטרקארד"

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:
"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.צ. 515761625.
"הפרס" תווי קניה דיגיטליים לרכישה במגוון רשתות, בשווי של 50 ₪.
"לקוח פוטנציאלי" כל אדם שירכוש פוליסת משכנתא באמצעות קישור ייעודי לתהליך המכירה באתר האינטרנט של החברה, ובלבד שעומד בתנאי החיתום של החברה ובתקופת המבצע, ובלבד שהפרמיה שולמה באמצעות מאסטרקארד.
"לינק ייעודי" לינק שיפורסם באתר Mastercard Day.
"פוליסת משכנתא" פוליסה לביטוח מבנה למשכנתא או חיים למשכנתא או פוליסה המשלבת מבנה וחיים למשכנתא.
"תקופת המבצע" תקופה שתחל ביום 1 ביולי 2024 ותסתיים ביום 31 ביולי 2024.

3. המבצע

3.1 חברת מאסטרקארד תפרסם באתר האינטרנט שלה את דבר מבצע זה וכן לינק ייעודי לתהליך הרכישה הדיגיטלי של החברה.
3.2 כל לקוח פוטנציאלי שירכוש פוליסת משכנתא בחברה בתקופת המבצע באמצעות השימוש בלינק הייעודי, יזכה אותו בקבלת הפרס, וזאת ללא הגבלת כמות פרסים, ובלבד ששילם את הפרמיה באמצעות כרטיס מאסטרקארד.
3.3 יובהר כי רק רכישה באמצעות הקישור הייעודי לתהליך המכירה באתר האינטרנט של החברה תזכה את הלקוח בקבלת הפרס. כל אפיק אחר אינו משתתף במבצע.
3.4 הזכות לקבלת הפרס הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת.
3.5 לא יחולק יותר מפרס אחד בגין פוליסת משכנתא שירכוש לקוח פוטנציאלי.
3.6 חלוקת הפרס תבוצע בתום תקופת המבצע באמצעות העברת השובר הדיגיטלי לכתובת הדוא"ל של המבוטח, בהתאם לכתובת הדוא"ל המופיעה במערכות החברה או באמצעות SMS, לפי שיקול דעת החברה.

4. כללי

4.1 השימוש בפרס ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון ספק השובר לעניין זה, ומימושו ייעשה ברשתות הפועלות בשיתוף פעולה עם ספק השובר בלבד, והחברה לא תהא צד לכך.
4.2 ההשתתפות במבצע אסורה לספקי החברה, עובדי החברה, חברי הדירקטוריון וציבור המשקיעים שלה, לרבות בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הפרס גם אם יפנו לקוחות פוטנציאליים לחברה במהלך תקופת המבצע.
4.3 החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש הפרס, מכל סיבה שהיא.
4.4 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של מאסטרקארד, באתר החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.5 בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית לשלול את קבלת הפרס, באם יתברר כי הושג שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
4.6 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
4.7 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע היועצת המשפטית של החברה.
4.8 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323