ליברה ממשיכה במגמת הצמיחה ומציגה גידול משמעותי בכל הפרמטרים

הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים לשנת 2021 צמחו בכ-75%

ליברה ממשיכה במגמת הצמיחה ומציגה גידול משמעותי בכל הפרמטרים

הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים לשנת 2021 צמחו בכ-75% והסתכמו בכ-225 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 צמח פי 2.4 לכ-12.2 מיליון ש"ח לעומת כ-5.1 מיליון ש"ח אשתקד – נתון מרשים לאור העובדה שמדובר ברווח חיתומי ללא הכנסות מהשקעות 

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי של שנת 2021 זינקו בכ-76% והסתכמו בכ-65.2 מיליון ש"ח לעומת כ-37 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

הרווח לפני מס ברבעון השלישי עלה בכ-50% והסתכם בכ-3.2 מיליון ש"ח לעומת כ-2.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

במהלך הרבעון השלישי הגישה ליברה בקשה לרישיון לענף ביטוח חיים, כולל מוצר חיסכון לאישור, ובנובמבר, לאחר תקופת הדוח הגישה החברה בקשה לרישיון לענף סיכונים אחרים עבור פוליסה לביטוח חיות מחמד


אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בכל ענפי פעילותה ומסכמת את הרבעון השלישי עם גידול משמעותי בכמות המבוטחים וגידול בפרמיה הממוצעת. החיתום הפרסונלי של ליברה והטכנולוגיה, התומכת ביעילות התפעולית של החברה, הוכיחו עצמם במיוחד ברבעון זה, כך שעל אף העלייה בשכיחות התביעות והגניבות שנרשמה בענף כולו, הצלחנו לעמוד בתכניות העבודה שלנו. אנו ממשיכים לפעול לפי האסטרטגיה שהתווינו ומתמקדים בחדשנות טכנולוגית, ובפתרונות מבודלים המותאמים לצרכי הלקוח. אין ספק שעשינו שינוי של ממש בענף, ואנחנו מבטיחים להמשיך ולהביא בשורות חדשות ולייצר ערך למבוטחים שלנו ולבעלי המניות." 


ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית
, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

 

הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ-74.7 מיליון ש"ח לעומת כ-44.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-68.1%. הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-225.1 מיליון ש"ח לעומת כ-129.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה

אשתקד, גידול של כ-74.3%. בשנת 2020 כולה הסתכמו הפרמיות ברוטו בכ-178.6 מיליון ש"ח. החברה ממשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של החברה ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי של 2021 זינקו ב-76% והסתכמו בכ-65.2 מיליון ש"ח לעומת כ-37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-176.3 מיליון ש"ח לעומת כ-92.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 90.2%. הגידול בפרמיות ברוטו והפרמיות שהורווחו ברוטו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת.

יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום כ-100,000 מבוטחים (כ-200,000 פוליסות), כאשר תיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

הרווח לפני מס ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכם בכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 50.6%. הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 זינק פי 2.5 והסתכם בכ-11.8 מיליון ש"ח לעומת כ-4.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם לכ-2 מיליון ש"ח לעומת כ-1.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-7.7 מיליון ש"ח לעומת כ-3.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-145%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ-44.8 מיליון ש"ח לעומת כ-27.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 62.9%. הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס הסתכמו בכ-2.6 מיליון ש"ח לעומת כ-1.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף אשר הגדילו את הכנסות החברה, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד נרשם גידול בשכיחות התביעות ברבעון השלישי לשנת 2021 לעומת אשתקד כתוצאה מהשלכות מגפת הקורונה (אשתקד נרשמה שכיחות נמוכה בעקבות הסגרים, בעוד שבתקופת הדוח נרשמה שכיחות גבוהה עקב עליה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל). הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכמו בכ-134.4 מיליון ש"ח לעומת כ-79.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 68.6%. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס בכ-9.3 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-5.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-72.3%.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ-28.4 מיליון ש"ח לעומת כ-16.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 75.6%. הרווח לפני מס ורווח כולל לפני מס ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ-952 אלף ש"ח לעומת רווח לפני מס ורווח כולל לפני מס של כ-337 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-87.1 מיליון ש"ח לעומת כ-47.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 82.1%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס הסתכמו בכ-4 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ-330 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

המעבר מהפסד לרווח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף אשר הגדילו את הכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה, עליית מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.8%, בנוסף להשפעת הירידה בעקום הריבית, שהגדילו את העתודות הביטוחיות בכ-3.3 מיליון ש"ח בברוטו ובכ-645 אלף ש"ח לפני מס בשייר.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ-1.5 מיליון ש"ח לעומת כ-722 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 101.1%. בענף זה נרשם הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס בסך של כ-296 אלף ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 לעומת רווח לפני מס ורווח כולל לפני מס של כ-32 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מייחוס שיעור הוצאות פרסום גבוה לענף לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-3.6 מיליון ש"ח כאשר בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בכ-1.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-124.7%. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 ההפסד לפני מס וההפסד הכולל לפני מס הסתכמו בכ-1.2 מיליון ש"ח לעומת רווח לפני מס ורווח כולל לפני מס של כ-13 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-67.7 מיליון ש"ח ביום 30.9.2021 לעומת כ-35.5 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת הון שבצעה החברה במהלך הרבעון השני לשנת 2021 בסכום של כ-24.4 מיליון ש"ח ורווח נקי לאחר מס בסכום של כ-7.7 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

נכון ליום 30.9.2021 ניידה החברה כ-8,200 פוליסות רכב והחברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב. המערכת הדיגיטלית החדשנית שהחברה עושה בה שימוש, מאפשרת את הליך הניוד בנגישות גבוהה, ביעילות ובמהירות.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים,  באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח, וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-14.6 מיליון ליברות, מתוכן כ-5.7 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. בתקופת הדוח (תשעת החודשים הראשונים של  שנת 2021) חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-6.5 מיליון ליברות.

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק וביטוח נסיעות לחו"ל. בשנה הקרובה צפויה ליברה להרחיב את הרישיון גם לביטוח חיים ולפתח ולהשיק מוצרים נוספים. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (44.23%).

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323